MOJA FORMACJA

Chcąc wyjechać na wolontariat misyjny z Domami Serca, nie musisz spełniać żadnych konkretnych wymagań. Kwalifikacje i wykształcenie nie są istotne – liczą się chęci i wola niesienia pomocy bliźnim.

Wszyscy uczestnicy muszą przejść proces formacji, który polega na doskonaleniu się osoby wierzącej oraz realizowaniu powołania do świętości i doskonałości. Dzięki duchowym przygotowaniom aspirujący wolontariusz może podjąć przemyślaną i odpowiedzialną decyzję.

Kalendarium przygotowań misyjnych

Cykl zimowy – od października do lutego (wyjazd na misję możliwy od marca)

Cykl letni – od marca do sierpnia  (wyjazd na misję możliwy od sierpnia)

Formacja trwa 6 miesięcy i składa się z 4 obowiązkowych spotkań: 

  1. Spotkanie informacyjne
  2. 1. weekend formacyjny
  3. 2. weekend formacyjny
  4. 2-tygodniowy staż kończący etap przygotowań do wyjazdu.

Podczas spotkań dowiedziałem się więcej o Domach Serca i charyzmacie. Otrzymałem wszystkie niezbędne informacje na temat wyjazdu na wolontariat misyjny i miałem unikalną możliwość poznania wolontariuszy, którzy wrócili z misji.