WSPARCIE

Posłannictwo nie ogranicza się do samodzielnej pracy, ale także włączania w to dzieło inne osoby. Nie zostałem posłany, aby realizować swój własny projekt, ale po to, by inni mogli w nim współuczestniczyć.

Dzieło Domów Serca może rozwijać się i służyć innym jedynie dzięki hojności ludzi dobrej woli. Dlatego, mój Drogi Przyjacielu, proszę Cię o wsparcie mojej misji. Możesz uczynić to na dwa sposoby – duchowo albo finansowo. Średni koszt mojego utrzymania będzie wynosił około 1200 PLN miesięcznie. Wyrazem mojej wdzięczności wobec wszystkich Darczyńców jest regularna modlitwa za nich oraz listy z misji pisane przeze mnie co dwa miesiące, w których dzielę się moją misją – przeżyciami i spotkaniami. O ile wsparcie finansowe jest niezbędne do utrzymania egzystencji i nie stanowi dla mnie celu samego w sobie, o tyle doceniam wszelkie wsparcie duchowe i na nie najbardziej liczę.

Decydując się na misję z Domami Serca wybierałem prosty styl życia, jednak wszystko to, co jest potrzebne do pełnienia mojej misji otrzymuję dzięki Tobie!

Jeśli chcesz stać się częścią mojej misji i wesprzeć ją, możesz uczynić to poprzez formularz na stronie Domów Serca (https://domyserca.pl/donate), wybierając mnie jako odbiorcę wsparcia.