DOMY SERCA

Domy Serca - wolontariat misyjny

Czym są?

Międzynarodową katolicką organizacją pozarządową założoną 4 stycznia 1990 r. we Francji, której charyzmatem są współczucie i pocieszenie  niesione ubogim, cierpiącym i samotnym na całym świecie.

Łączy ludzi, którzy pragną w sposób autentyczny zatrzymać się przy cierpiącym człowieku i ofiarować mu swoją obecność i przyjaźń – znaki miłości współczującego Chrystusa.
Łączy ludzi, którzy pomagają nie tracić nadziei, walczyć, osiągać wyznaczone cele i okazywać miłosierdzie samotnym.

Jak to robią?

Aby wypełnić to zdanie, Domy Serca proponują wolontariat misyjny w jednym z 30 krajów świata. Wolontariusze opierają swoją służbę na trzech filarach: życiu wspólnotowym, modlitwie i pomocy ubogim.

Współczucie oznacza o wiele więcej, niż może się wydawać…

Punktem wyjścia jest fakt, że życie każdego człowieka to pasja, to znaczy historia miłości i zarazem historia cierpienia. Nie ma nic bardziej powszechnego niż ta rzeczywistość, która sprawia, że świat jest niczym wielka Golgota.

By człowiek mógł znieść tę sytuację, przeżyć ją do końca, dana jest mu łaska Boża, a także obecność bliskich i przyjaciół, którzy pomagają nie tracić nadziei, walczyć, osiągać wyznaczone cele. Obecność drugiej osoby w momencie, gdy przeżywamy naszą golgotę, owa pasja do życia drugiego człowieka, miłosierdzie okazywane tym, którzy są sami, którzy muszą walczyć ze sobą i z innymi, by szerzyć dobro – to właśnie nazywam współczuciem.

Słowo współczucie znaczy zatem o wiele więcej, niż może się z początku wydawać. Współczucie to nie litość ani politowanie. To postawa serca, to obecność, bliskość, miłość do drugiego człowieka, wrażliwość na prawa każdej osoby.

 Wypowiedź założyciela Domów Serca z 22 kwietnia 2010 r. z okazji debaty na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Santiago de Chile.

Domy Serca na przestrzeni lat

  • Od 1990 r. ponad 2000 wolontariuszy misyjnych z 34 krajów (w tym 100 Polaków) uczestniczyło w międzynarodowym wolontariacie misyjnym, służąc ludziom w 30 krajach na 4 kontynentach.
  • W 2000 roku Domy Serca zostały zatwierdzone przez Kościół Rzymskokatolicki jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych i są wspierane przez Papieską Radę ds. Świeckich w Rzymie. Nowe Domy powstają za zgodą bądź na zaproszenie biskupów diecezji.
  • W 2005 roku Domy Serca otrzymały specjalny status doradczy przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ za pracę na rzecz promowania godności ludzkiej.
  • Domy Serca otworzyły swe placówki  w Genewie i Szwajcarii, które podejmują działania na rzecz obrony praw człowieka.